Certificering

ZEKERHEID

Er zijn natuurlijk meer bouw- en installatiebedrijven, dus hoe weet u nu dat de werkzaamheden goed
worden uitgevoerd en dat garanties worden nagekomen. Naast goede referenties en een gestructureerd opleidingsprogramma voor de medewerkers, hebben wij mede daarom de volgende certificeringen en lidmaatschappen:

Bouwend Nederland

Boswijk-Bouw is lid van de Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven met ongeveer 4500 aangesloten bedrijven. Bouwend Nederland zet zich in voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is.

www.bouwendnederland.nl

BouwGarant

Stichting BouwGarant heeft tot doel om opdrachtgevers meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een bouwbedrijf. BouwGarant biedt opdrachtgevers de zekerheid dat wanneer een aannemer failliet gaat, het werk wordt afgebouwd. Ook beschermt de garantie opdrachtgevers tegen verborgen- (6 maanden) en constructieve gebreken (18 maanden) na oplevering.

www.bouwgarant.nl

KvINL

Boswijk-Elektra is erkend door de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL). Deze stichting is opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.

www.kvinl.nl

UNETO-VNI

Boswijk-Elektra is aangesloten bij UNETO-VNI. De ondernemersorganisatie van de  installatiebranche. Het lidmaatschap stelt ons in staat om ontwikkelingen in onze branche beter te monitoren. Tevens treedt UNETO-VNI op voor de belangen van onze bedrijfstak.

www.uneto-vni.nl

Politiekeurmerk Veilig Wonen

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak. Boswijk-Bouw is erkend als PKVW-bedrijf op basis van de Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen juni 2001.

www.pkvw.nl

VCA**

De medewerkers van Boswijk-Bouw en Boswijk-Elektra zijn VCA** gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid gezondheid milieu Checklist Aannemers. De checklist is een uitgebreide lijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem. Periodiek controleert een onafhankelijke instantie het bedrijf. Zo is de opdrachtgever verzekerd van een verantwoorde werkwijze en een goed eindresultaat.

www.vca.nl

FSC

Boswijk-Bouw is FSC® gecertificeerd. De Forest Stewart Council (FSC®) staat voor verantwoord bosbeheer en houtkap. De producten die wij onder FSC® certificaat leveren zijn dus op een duurzame en verantwoorde manier verkregen.

www.fsc.nl